การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(9 ส.ค.60)

  เราได้เตรียมสถานที่ต้อนรับคณะดูงานจาก เพชรบุรี ทั้งหมด 14 คน ที่มาศึกษาและสอบถามการทำงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายกะตา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน ทางเราได้พาชมรอบๆศูนย์ และได้พาไปดูโรงเห็ดคอนโด ที่ได้ทดลองทำขึ้นและได้ผลดีมากครับ

 

บรรยากาศการประชุม

ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมรายได้

 

ภาพรวมคณะดูงาน

นั่งฟังการบรรยาย

พาแขกชมคอนโดเห็ด

คณะดูงานมอบของขวัญที่ระลึกให้อาจารย์ทัศนีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)