1สิงหาคม2560. รายงานตัวที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาปิยะชนก

วันที่1สิงหาคมเป็นวันแรกที่เริ่มการฝึกงานและรายงานตัวเพื่อที่จะฝ่ากตัวกับหัวหน้าหน่วยฝึกและทำความรู้จักกับชุมชนตลอดสามเดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนร์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)