อบรมก่อนฝึกงานวันที่ 19-21 กรกฏาคม 2560

อบรมก่อนฝึกงานวันที่19-21 กรกฏาคม 2560 คือการจัดอบรมก่อนจะออกไปฝึกงานวันที่1 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในตอนฝึกงาน เช่น แผนที่เดินดิน swot ข้อมูลชุมชน รายชื่อสมาชิกในหมู่บ้าน เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)