อบรมก่อนฝึกงาน3วัน 19-21 กรกฎาคม

ในการอบรม3วันนี้ อาจารย์ทางสาขาได้เชิญวิทยากรมาอบรมให้การศึกษาตลอด3วัน เกี่ยวกับประสบการณ์การลงพื้นที่ฝึกงาน แล้วเป็นการเรียนรู้ที่เราเกี่ยวข้องกับการเรียนที่เราเรียนผ่านมาทั้งนั้น ซึ่งกิจกรรมทั้ง3วันนั้นเราได้แบ่งกลุ่มกันทำงาน เช่น ทำแผนที่เดินดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การทำSWOT เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)