1 สิงหาคม 2560 ไปรายงานตัวที่ศูนย์ฝึกการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

ในวันแรกนั้น เราได้ไปรายงานตัวกับหัวหน้าศูนย์ฝึกปิยะชนก หัวหน้าศูนย์ฝึกก็ได้พาดูสถานที่ และ อธิบายความเป็นมาของศูนย์ฝึก และได้พูดคุยกันว่า ในระยะ3เดือนนี้เราจะทำอะไรบ้าง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)