ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6

วันนี้นักศึกษาได้ลงไปทำบอร์ดวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ หรือวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 โดยนักศึกษาได้ไปซื้อของการทำในช่วงเช้า พอซื้อเสร็จก็นำอุปกรณ์มาทำโดยมีป้ากรองทิพย์เป็นผู้สอนและคอยควบคุมงานทั้งหมด มีการใช้กระดาษและอุปกรณ์ต่างๆที่เหลือใช้ให้คุ้มค่า อุปกรณ์การตกแต่งที่มีอยู่แล้วก็ใช้โดยไม่ต้องซื้อใหม่

                         รูปทำบอร์ด

                        รูปทำบอร์ด

                   รูปบอร์ดที่เสร็จแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)