บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 9 วันที่ 9 สิงหาคม 2560

   วันนี้เป็นวันที่9 ของการฝึกงาน ในเวลา 9.30น.คุณป้า บัวก็ให้กลุ่มนักศึกกษางาน ช่วยทำท่อระบายน้ำ เนื่องจากมันมีปัญหาในเรื่องระบบน้ำไหล คุณป้าเลยให้ปรับภูมิทัศน์ในบ้านใหม่  โดยการขุดเป็นแนวยาวเพื่อที่ จะได้วางท่อระบายน้ำได้ ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่ พวกผู้ชายก็ทั้งขุด และขนหินทุบ เพื่อจะมาวางให้เรียบร้อย ส่วนพวกผู้ก็มีหน้าที่ปรุงอาหารกลางวัน 12.30น. ก็ได้พักทานข้าว  และทำต่อจนเสร็จ ในเวลา 15.30น. 

(เป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์วิสาหกิจชุมชน)


(ขุดท่อระบายน้ำ)

(CR: เพื่อนในกลุ่ม)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)