ฝึกงานวันที่ 9 สิงหาคม 2560

กิจกรรม 

ซ้อมไฟตามข้างทางและแพ็คของที่บริจาก

ขนหลอดไฟขึ้นรถยก


มีผู้ใจดีบริจากปลากระป๋อง ตอนที่กำลังเดินทางไปซ้อมไฟข้างทาง


ควบคุมรถยก เพื่อเปลี่ยนหลอกไฟ


ขึ้นรถยกเปลี่ยนหลอกไฟตามทาง


กิจกรรมตอนบ่าย

แพ็คของที่บริจากช่วยเหลือภัยน้ำท่วม ในวันที่ 11-12 สิงหาคม พ.ศ. 2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)