วิธีการก็คือ ให้เด็กได้ค้นหาข้อดีของตัวเองใน 3 ประเด็น คือ ฉันเป็นคน........  ฉันมีใคร........... ฉันสามารถที่จะ............ โดยที่ใน 3 หัวข้อนี้ให้เขียนเฉพาะส่วนที่ดีๆ  เมื่อตนเขียนเสร็จให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา เช่นเพื่อน ช่วยเติมในส่วนที่เขาคิดว่าเรามีส่วนดีใส่ให้เราด้วย  เมื่อเข้ากลุ่มใหญ่ ให้แต่ละคนเล่าของตัวเอง และทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพิ่มด้วย  เสร็จแล้วให้เขาได้คิดทบทวนว่าเขาได้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้