การสอนแบบสายใยลูกโซ่

สายใยลูกโซ่

การสอนแบบ    “ สายใยลูกโซ่”

 เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว    จากการสอนภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ชั้นปี 4  ที่แหล่งฝึกสถานีอนามัยเขาวัว  ซึ่งมีนักศึกษาในความดูแลจำนวน 6 คน  กลุ่มนี้ลงฝึกในพื้นที่ที่มีระยะทางค่อนข้างไกลจากสถานีอนามัยประมาณ 5 กิโลเมตร  การนิเทศนักศึกษา ในสัปดาห์แรก นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน  การเดินทางของนักศึกษาใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะ  ส่วนอาจารย์ ใช้รถตู้ของวิทยาลัย (แย่งมาจากอ.พัทธยา  เพราะไกลมาก)  การ conference  นักศึกษาต้องอาศัยร้านค้า (เล็ก) ในหมู่บ้านเป็นที่พึ่ง  ปัญหามีอยู่ว่าการ conference  ที่ร้านค้าต้องใช้เวลาสั้นๆ เพราะมีชาวบ้านมาทานอาหารต้องใช้พื้นที่ และเสียงดัง  จึงคุยกันเฉพาะเรื่องที่สำคัญและจำเป็น  ในการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องบันทึกรายงานการประชุมประจำวันทุกวันส่งอาจารย์  วันที่ 2 ของการลงพื้นที่ นักศึกษานำบันทึกรายงานการประชุมประจำวันมาส่ง  จากการตรวจพบว่านักศึกษายังไม่เข้าใจและเขียนยังไม่ถูกต้อง   ต้องทำความเข้าใจกับนักศึกษาที่บันทึกและนักศึกษาคนอื่น ๆ เพราะจะต้องผลัดเปลี่ยนกันทำ  แต่เมื่อเวลาจำกัด และนักศึกษาที่สำรวจบริเวณด้านนอกซึ่งไกลจากร้านค้า ประมาณ 3 กิโลเมตร ไม่สามารถเข้ามาได้สะดวก จึงหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้นักศึกษาสามารถบันทึกรายงานการประชุมประจำวันได้ถูกต้องจึงได้เรียกนักศึกษาที่จดบันทึกรายงานการประชุมประจำวัน วันแรกมาอธิบายถึงความสำคัญ ประโยชน์ในการนำไปใช้ในการทำงานทั้งขณะนี้ และในอนาคตการทำงานเมื่อจบออกไป  และวิธีการที่ถูกต้องให้นักศึกษาทราบ และให้ไปดำเนินการแก้ไขใหม่ในวันต่อมา  พอวันต่อมา นักศึกษาก็นำมาส่ง พบว่าดีขึ้นแต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมด และต้องมีการเปลี่ยน คนที่จดบันทึก ใหม่  จึงได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องปรับแก้  และมอบหมายให้เป็นผู้สอนงานการบันทึกรายงานการประชุมประจำวันให้กับเพื่อนคนต่อไป และให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลงานของเพื่อนด้วย  
 วันถัดมานักศึกษา คนที่ 2 ที่จดบันทึกรายงานการประชุมประจำวัน ก็นำรายงานการประชุมประจำวันมาส่ง ซึ่งจากการตรวจพบว่าเขียนได้ดีมาก  จึงได้พูดแสดงความชื่นชม นักศึกษาทั้งผู้จดบันทึกและผู้สอน ซึ่งพบว่าทำให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและไม่รู้สึกเครียดเนื่องจากเป็นการเรียนรู้จากเพื่อน ทั้งช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพ และการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาอีกด้วย 
 หลังจากนั้น  ได้มอบหมายให้นักศึกษาดำเนินการสอนต่อกันไปในลักษณะเดิม คือให้นักศึกษาที่จดบันทึกบันทึกรายงานการประชุมประจำวัน คนที่ 2  สอนนักศึกษาที่จะจดบันทึกคนต่อไป แบบนี้เรื่อยๆ  ซึ่งจะติดตามผลต่อไปจนวนมาครบทั้ง 6 คน
             ราตรี  อร่ามศิลป์
        24  พฤศจิกายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learning

คำสำคัญ (Tags)#การสอน

หมายเลขบันทึก: 63294, เขียน: 26 Nov 2006 @ 09:34 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)