ฝึกงานวันที่ 5

ฝึกงานวันที่ 5 นี้ได้รับมอบหมายงานจากสำนักงานพัฒนชุมชน

ช่วยพี่ๆในสำนักงานพัฒนาชุมชนสรุปแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อที่จะจัดทำแผนตำบลเป็นลำดับต่อไปโดยพี่เผด็จจะแบ่งให้พวกเราสรุปโครงการและปัญหาของแต่ละหมู่บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)