8 สิงหาคม

วันนี้ช่วงเช้าพี่ๆในศูนย์ให้ลงไปถากหญ้าเเละช่วยกันปลูกดาวเรียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)