การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่6

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้พวกเราได้ทำการสำรวจพื้นที่ตำบลลาดบัวขาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)