ฝึกงานวันที่7

8 สค 60

 วันนี้ผมและออส มาทำปะชาคมที่ทำการองค์บริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว วันนี้ผมและออสอยู่ในการดูแลของพี่ฝ้าย เพราะพี่ฝ้ายเป็นผู้รับผิดชอบตำบล ลาดบัวขาว

สมาชิกที่เข้าร่วมประชาคมครั้งนี้ คือ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการของแต่ละหมู่ ลาดบัวขาวมีทั้งหมด7หมู่บ้าน

วันนี้ผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำประชาคม ได้รู้ถึงปัญหาต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาชีพความเห็น (0)