การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานเป็นวัน6

วันที่8 สิงหาคม 2560

เก็บกระถางที่ใส่ดิน

เอาดินมาผสมเศษใบไผ่และปุ๋ยใสเดือน

แล้วนำดินและใส่เมล็ดดาวเรืองใส่กระถางไว้สุดท้ายรดน้ำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)