ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 7 สิงหาคม 2560)

วันที่ 7 สิงหาคม ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.00 น. ทุกคนช่วยกันทำปฎิทินแก็งค์ชาร์ทเพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันและในแต่ละเดือนว่าจะต้องปฎิบัติงานจริงวันไหนบ้างเพื่อให้รู้ว่าในแต่ละวันและในแต่ละเดือนนั้นเราได้ทำกิจกรรมหรือทำงานชิ้นไหนไปบ้างแล้ว


                                                        ช่วยกันทำทำปฎิทินแก็งค์ชาร์ท


                                      ปฎิทินแก็งค์ชาร์ทกิจกรรมของแต่ละวันและแต่ละเดือน


ช่วงบ่ายเราทุกคนได้ช่วยงานภายในศูนย์ฝึกช่วยแพ็คข้าวหอมมะลิใส่ถุงถุงละ 5 โล และโรงสีคัดข้าวสารที่มีหมอดอยู่ในข้าวเพื่อเอาหมอดออกจากข้าวสารเพื่อนำข้าวที่คัดแล้วไปแพ็คและได้มีลูกค้ามาสั่งข้าวไรซ์เบอรี่ไว้จำนวน250 ถุงพวกเราได้ช่วยกันแพ็คข้าวจนถึงเย็นเพื่อให้ทันส่งลูกค้าใน           พรุ่งนี้ค่ะ


                                                    แพ็คข้าวหอมมะลิใส่ถุงถุงละ 5 โล


                                     แพ็คให้ลูกค้ามาสั่งข้าวไรซ์เบอรี่ไว้จำนวน250 ถุง


                                                        การคลือบถุงข้าวอีกทีด้วยความร้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)