การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 

ได้รับการฝึกฝนไห้หัดพับดอกใหม่จัทน์  ฝึกการปาณีต  สอนไห้เราใจเย็นๆ ก่อนที่จะลงมือทำงานทุกชิ้น  ได้คุยแลกเปลี่ยนประบมการณ์ในการทำงาน  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)