การประสบการณ์วิชาชีพ(3ส.ค60)

วันนี้ได้หาของป่ามาทำกับข้าวกิน และปลุกพืชไว้กินเอง ได้เรียนรู้

วิธีการหา ของป่า ในหลายๆด้าน

เพื่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)