ฝึกงานวันที่3

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

เวลา 8.30 น. ได้เริ่มเตรียมตัวทำงานทำความสะอาดเก็บต้นไม้ที่เขาตัดไว้หน้าศูนย์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น

เวลา 13.00 น. ได้เก็บกวาดต้นสักที่เขาตัดแต่งกิ่งให้ต้นสวยงาม


เวลา 15.00 น. ได้ช่วยเจ้าหน้าที่เก็บล่องน้ำปุน เก็บหญ้าที่ขึ้นดึงออกให้โล่งเตียนเพื่อให้น้ำไหลสะดวก


เวลา 17.00 น. พวกเราได้แยกย้ายกันกลับบ้าน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)