ฝึกงานวันที่ 3 สิงหาคม 2560

วันนี้ได้เดินเอกสารให้กับทาง อบต.


เช็คเลขบันชีต่างๆ

พิมพ์งานในคอม ที่เจ้าหน้าที่ ให้งานมาทำ


เก็บกวาดสำนักงานให้สะอาดเรียบร้อย

ถ่ายรูปหมู่ตอนพักเที่ยงที่ศาลาร่วมใจโพรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)