การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ฝึกงานวันที่3

ปรึกษาหาข้อมูลจากอาจารย์พี่เลี้ยง

วางแผนการทำโมเดลแผนที่ในค่าย

ขุดดินทำแปลงแครอท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16ความเห็น (0)