วันที่3สิงหาคม 2560 อบต.โพรงมะเดื่อ

วันนี้ก็ช่วยกันหาข้อมูลและก็ได้รับมอบหมายงานโดยการพิมพ์งานเกี่ยวกับรายชื่อคนผู้พิการ ที่ได้รับเงิน และก็ช่วยกันทำงานกลุ่ม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกอบรมประสบการณ์ความเห็น (0)