ฝึกงานครั้งที่2 ศูนย์ฝึก อบต.โพรงมะเดื่อความเห็น (0)