หน่วยฝึกที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดิ้ว ครั้งที่ 2

การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนในครั้งที่ 2  วันนี้ทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ หัวหน้าได้ให้นักศึกษาได้ลงเก็บใบหม่อน  ในการทำชาใบหม่อน คุณป้าได้สั่งให้นักศึกษา ได้เก็บใบหมอนที่มีลักษณะสีเขียวเข้ม ไม่มีรอยกัดกินของแมลงต่างๆ คัดเฉพาะใบที่สวย อุดมสมบรูณ์ เพระว่าใบที่เขียวเข้มมีคุณสมบัติ และมีประสิทธิ์ภาพ การเก็บ เก็บได้ทั้งหมดเอาใบที่สวยไม่สวยก็เด็ดทิ้งไว้ทำปุ๋ย เก็บเว้นไว้เฉพาะส่วนยอด เว้นไว้ 3 ใบ หลังจากเก็บเสร็จ  ก็นำมาทำความสะอาด ล้างให้สะอาด นักศึกษาก็แบ่งหน้าที่ กันทำงาน  โดยมีหน้าที่ ดังนี้ แบ่งนำใบหม่อนไปล้างทำความสะอาด และก็แบ่งการหันสอยเป็นเส้นเล็ก ๆ ก็นำมาผึ่งลมไว้ให้แห้ง

คุณป้าก็ได้นำนักศึกษาไปเก็บใบหว่านรังจืด ก็มีวิธีการดังนี้ คือเก็บเฉพาะใบใหญ่มีสีเขียวเข้มและใบแข็งเก็บประมาณ 1 เข่ง แล้วพร้อมที่จะนำไปล้างในการทำชาที่จะผสมกับใบหม่อนเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ดีเป็นยาสำหรับใช้รักษาโรคเดือดน้อยเลือดข้นเหนียว ใบการทำก็เหมือนกันกับใบหม่อน คือ ล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปหั่นสอยเป็นเส้นๆเล็ก มาล้างให้สะอาดหลังจากการทำเสร็จขั้นตอนในการหั่น คุณป้าก็นำใบเตยหอมมาล้างทำความสะอาดพร้อมที่จะนำมาผสมกับใบหม่อนและใบหว่านรังจืด เพื่อให้มีกลิ่นหอมของ ใบเตย

ผลงานที่ได้จากการงพื้นที่ในการทำน้ำสมุนไพรจากใบหม่อน ใบหว่านรังจืด ใบเตย ก็นำมาผึ่งลมให้แห้ง


                                                                    การเก็บใบหม่อน

ควรเลือกใบที่มีสีเขียวเข้มเพราะจะได้มีคุณภาพครบถ้วน และเลือกเอาใบเฉพาะที่สวย ไม่เหลือง                                                                   ลักษณะใบหม่อน                                                                    ลักษณะใบรังจืด

ก็ควรเลือกเก็บใบที่มีขนาดใหญ่และมีสีเขียวเข้ม ไม่เอาใบอ่อน เพราะคุณภาพจะไม่เต็มที

                                                การล้างใบหม่อนและล้างใบหว่านรังจืด


                                                         หั่นใบหม่อนและหว่านรังจืด

หั่นให้มีความบางและเป็นเส้นเล็กไม่หนาจนเกินไปเพื่อจะได้ใส่บรรจุภัณฑ์ได้

                                                               หั่นใบเตย

หั่นใบเตยเมื่อใส่ผสมกับใบหม่อนคุณสมบัติที่ต้องใส่ใบเตยหั่นเพราะจะได้มีกลิ่นที่หอมของใบเตยเป็นการใช้ดับกลิ่นของใบหม่อนได้ วิธีการหั่นก็เหมือนกับการหั่น ของใบหม่อน ใบหว่านรังจืด คือหั่นเป็นเส้นบางๆ ไม่หนา เป็นเล็ก

                                                ผลงานที่ได้จากการทำการแปลงรูปแล้ว

คือ การเอามาผึ่งลมให้แห้งแล้วควรกระจายให้โดนลม ทั้งถาดเพื่อให้แห้งไปพร้อมๆ กัน หลังจากที่ได้หั่นเสร็จ ทุกอย่างก็จะแยกอยู่ในแต่ล่ะถาด เพื่อกันไม่ให้สับสนของนักศึกษา คุณสมบัติของชาใบหม่อนนี้ คือ การทำให้มีสุขภาพดี ช่วยล้างสารพิษในร่างกายจากใบหว่านรังจืด ใช้ในเรื่องของไต ดื่มแล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้น ปลอยภัยจากสารเคมี โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีใดๆ เป็นภมูปัญญาของชาวชุมชนบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)