ฝึกงานวันที่ 3

ฝึกงานวันที่ 3 

เริ่มงานเซ็นชื่อที่สำนักงาน 8.00 น. ได้รับการสั่งงานจากรุ่นพี่ ป้าๆ ให้ทำความสะอาดภายรอบด้านหน้าทางเข้าของศูนย์ กวาด ตัดต้นไม้ ใบไม้ และช่วงบ่าย ได้รับงานให้ทำการเก้บไม้สักใบไม้และทำความสะอาดถนนโดยบริเวรรอบๆ สำนักงาน และตกตอนเย็นฝนก็ตกเหมือนเดิมค่ะ เหนื่อยมากค่ะแต่ทนค่ะ เพื่องานที่สวยงาม เพื่อต้อนรับสมเด็จพระเทพค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)