ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2


วันนี้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ไปเก็บใบหม่อนแต่เช้าเพื่อนำมาทำน้ำชาใบหม่อน โดยมีป้ากรองทิพย์เป็นผู้สอน โดยเก็บใบหม่อนใบที่เขียวสดและสะอาดใบที่ออกสีเหลืองเราไม่เอาและใบอ่อนเราไม่เอา ใบที่เหลือ 3 ใบ บนยอดสุดของกิ่งเราก็ไม่เอาเพราะว่ามีประโยชน์น้อยเมื่อเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บว่านรางจืดต่อโดยเลือกเก็บใบที่เขียวสดเข้มใบอ่อนเรายังไม่เก็บ เมื่อเก็บเสร็จแล้วนำใบทั้งสองชนิดมาล้างให้สะอาดในใบหม่อนจะมีไรสีขาวล้างเอาไรสีขาวออกให้หมดจนสะอาด (ไรสีขาวเกิดจากการปราศจากสารเคมีปลอดจากสารเคมีและเกิดการลามมาจากต้นกล้วยข้างๆจึงทำให้เกิดไรขึ้น) เมื่อล้างสะอาดแล้วนำใบทั้งสองอย่างมาซอยให้หยาบๆ ถี่ๆปนกัน และนำใบเตยหอมที่เก็บมาทีหลังมาล้างให้สะอาดแล้วนำมาซอยให้ถี่เช่นเดียวกัน เมื่อซอยเสร็จแล้วแล้วนำทั้งสามอย่างมาตากแดดอ่อน (ต้องตากแดดตอนเช้าถึงแค่ 9 โมงเท่านั้น ถ้าเกินจากนี้จะทำให้คลอโรฟิลหายหมด ถ้าเกิน 9 โมง ควรผึ่งแดดอ่อนๆในที่ร่มพอครับ)


                     รูปเก็บใบหม่อน

                    รูปเก็บว่านรางจืด

                         รูปใบหม่อน

                      รูปว่านรางจืด

                     รูปล้างใบหม่อน

                รูปไรสีขาวในใบหม่อน

รูปการซอยใบหม่อน ว่านรางจืดและใบเตยหอม

รูปใบหม่อน ว่านรางจืดและใบเตยหอมที่ซอนเสร็จแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)