หน่วยฝึกประสบการณ์ทวิชาชีพที่6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกบ้านดอนยายหอม

วันที่2สิงหาคม2560

ได้มีนักเรียนมาศึกษาดูงานภายในชุมชน อยู่ในช่วงชั้นประถม1-3 ในเวลา8.30 -15.30 ได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้ ภูมิปัญญาไทย โดยการสอนและสาธิตให้นักเรียนได้ลองทำเทียนอบขนมจากสมุนไพรดังรูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)