การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ วันที่ 3

   กิจกรรมการฝึกงานวันนี้ ได้รับหน้าที่มอบหมายให้เดินส่งเอกสารตามฝ่ายต่าง ๆ


     และได้ทำการพิมรายชื่อคนชราในตำบลโพรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรมเตรียมฝึก 19-21ความเห็น (0)