หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

วันนี้ได้มีน้อง ๆ จากโรงเรียนศาลเจ้า จากจังหวัดราชบุรี ได้มาศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกการทำแป้งพวง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)