หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่6ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก บ้านดอนยายหอม

วันที่3 สิงหาคม 2560 ในช่วงเช้าเวลา8.30มีกิจกรรมการทำเทียนอบ โดยมีผู้ให้คำแนะนำการปฎิบัติการทำคือคุนปิยะ กู่แบ่ง เจ้าของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ในการทำเทียนอบ และช่วยบรรยายขั้นตอนการทำเทียบอบขนมไทยให้กับนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)