ฝึกงานวันที่ 3 สิงหาคม 2560

พิมพ์รายชื่อสมาชิกหมู่บ้านไว้ในคอมพิวเตอร์


พักทานอาหาร เวลาเที่ยง


กวาดขยะในงานก่อนกับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)