การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

3 สิงหาคม 2560

หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

  วันนี้ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (โครงการน้อมรำลึกถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)