การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 3 สิงหาคม 2560

อาจารย์พี่เลี้ยงได้ชี้แจ้งข้อมูลและได้ทำแผนที่เดินดิน

บ่ายก็ได้ขุดเตรียมแปลงเพื่อปลูกแครอทและไปเก็บไข่ไก่ ไปดูน้ำหมักชีวภาพ


ชี้แจ้งข้อมูลและทำแผนที่เดินดิน

ทำแผนที่เดินดิน


ขุดเตรียมแปลงเพื่อปลูกแครอท

ขุดเตรียมแปลงเพื่อปลูกแครอท

ไปเก็บไข่ไก่ 

ไปเก็บไข่ไก่ 

ไปดูน้ำหมักชีวภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)