ครั้งที่ 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 2 วันที่ 3 สิงหาคม 2560

               

การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนในครั้งที่ 2  วันนี้ทางศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ หัวหน้าได้ให้นักศึกษาได้ลงเก็บใบหม่อน  ในการทำชาใบหม่อน คุณป้าได้สั่งให้นักศึกษา ได้เก็บใบหมอนที่มีลักษณะสีเขียวเข้ม ไม่มีรอยกัดกินของแมลงต่างๆ คัดเฉพาะใบที่สวย อุดมสมบรูณ์ เพระว่าใบที่เขียวเข้มมีคุณสมบัติ และมีประสิทธิ์ภาพ การเก็บ เก็บได้ทั้งหมดเอาใบที่สวยไม่สวยก็เด็ดทิ้งไว้ทำปุ๋ย เก็บเว้นไว้เฉพาะส่วนยอด เว้นไว้ 3 ใบ หลังจากเก็บเสร็จ  ก็นำมาทำความสะอาด ล้างให้สะอาด นักศึกษาก็แบ่งหน้าที่ กันทำงาน  โดยมีหน้าที่ ดังนี้ แบ่งนำใบหม่อนไปล้างทำความสะอาด และก็แบ่งการหั่นสอยเป็นเส้นเล็ก ๆ ก็นำมาผึ่งลมไว้ให้แห้ง ใบหม่อนมีคุณสมบัติดังนี้ ใบหม่อนมีรสจืดเย็น ใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาระงับประสาท ช่วยแก้อาการปวดศีรษะ ใบใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข้ ไข้หวัด ตัวร้อน แก้ร้อนในกระหายน้ำ และเป็นยาช่วยขับลมร้อน เเละยังมีการเก็บใบรางจืดซึ่งเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งด้วย


( นี่คือลักษณะของต้นหม่อน )

( ใบรางจืดก็สวยไม่เบานะครับ )

( ขั้นตอนต่อไปคือการล้างทำความสะอาดใบ )


( กระบวนการต่อไปคือการหั่นซอย ใบหม่อนเเละใบรางจืด )

( พอเสร็จละหน้าตาดีใช้ได้นะครับ นี้คือภาพใบหม่อน ใบหว่านรังจืดและใบเตยที่ทำการซอยเสร็จแล้วนะคับ )


คุณป้าก็ได้นำนักศึกษาไปเก็บใบหว่านรังจืด ก็มีวิธีการดังนี้ คือเก็บเฉพาะใบใหญ่มีสีเขียวเข้มและใบแข็งเก็บประมาณ 1 เข่ง แล้วพร้อมที่จะนำไปล้างในการทำชาที่จะผสมกับใบหม่อนเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ดีเป็นยาสำหรับใช้รักษาโรคเดือดน้อยเลือดข้นเหนียว ใบการทำก็เหมือนกันกับใบหม่อน คือ ล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปหั่นสอยเป็นเส้นๆเล็ก มาล้างให้สะอาดหลังจากการทำเสร็จขั้นตอนในการหั่น คุณป้าก็นำใบเตยหอมมาล้างทำความสะอาดพร้อมที่จะนำมาผสมกับใบหม่อนและใบหว่านรังจืด เพื่อให้มีกลิ่นหอมของ ใบเตยด้วยนะจ๊ะ :)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)