ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจบุรี ครั้งที่ 1

กฤตยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ได้เดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญนบุรี ได้พบคุณพ่อแรม เชียงกา ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกงานครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยรู้และรายงานตัวต่อคุณพ่อแรม 

มีการอธิบายและทำความเข้าใจในเรื่องของการทำงานและข้อปฎิบัติต่างๆภายในศูนย์ประชุมวางแผน


กึ่งกลาง


และคุณพ่อแรมได้มีการให้พวกเราร่วมกันประชุมหารือร่างแบบสัมภาษณ์เพื่อนำแบบสัมภาษณ์ไปสอบถามชาวบ้านในชุมชน

ภายในศูนย์การเรียนรู้มีบ่อเลี้ยงปลา มีการปลูกผักตามเศรษฐกิจพอพเพียง ปลูกเองใช้เองเหลือแบ่งปัน วันแรกได้ให้อาหารปลา    

และได้มีทำงานแพ็คข้าวเพื่อส่งลูกค้าตามจำนวนออเดอร์ที่สั่ง

จบเสร็จสิ้นการทำภาระกิจกิจกรรมการฝึกงานวันแรก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)