ฝึกงานวันที่ 2

วันนี้พวกเราได้มาศึกษาที่ศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรกร ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และได้มาแนะนำตัวป้าติ๋ม ป้าติ๋มเป็นประธาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 

ป้าติ๋มและสมาชิกในศูนย์ฝึกอาชีพต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดี นำขนมมาให้พวกเราทาน และพูดคุยเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่ดิฉันเป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์และรางวัลที่ศูนย์ฝึกอาชีพได้รับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาชีพความเห็น (0)