การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่2

วันที่2 สิงหาคม 2560  หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

 ผมเอง ได้ฝึกทักษะในการพิมพ์งาน  หรือโครงการที่ทาง อบต.ได้จัดขึ้น  ได้พบประสบการณ์อะไรๆ ที่แปลกใหม่

 ทดลองในสิ่งที่เราไม่เคยทำ  มีการจัดเรียบเรียงหนังสือโครงการ ได้ฝึกกันทำงานอย่างเป็นระบบ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)