การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่สอง 2/8/2560


ลงพื้นที่เพื่อไปเก็บข้อมูลที่บ้านกำนันตำบลโคกหม้อ


เก็บข้อมูลรอบๆตำบลโคกหม้อ


ไปขอข้อมูลจากเทศบาลตำบลโคกหม้อ ได้เข้าไปพบกับนายก


หลังจากได้ข้อมูลจากเทศบาลโคกหม้อแล้ว ได้กลับมากระจายงาน และวางแผนเตรียมวาดแผนที่่ของตำบลโคกหม้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อบรบฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)