การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน


วันที่2 ของการฝึกงาน

วันนี้เราได้รับมอบหมายให้ทำงาน คือตรวจสอบการยืนยันการมีชีวิตอยู่ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)