การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐

                  สวัสดีคับ..ชาว gotoknow วันนี้ผมแพทย์แผนไทย ประจำโรงพยาบาลสระใคร จังหวัดหนองคายขอเขียนเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจในการทำงาน (เรื่องแรก ผิด/ถูก อย่างไร?ต้องขออภัยและขอคำแนะนำ จากพี่ๆ ทุกๆท่านด้วยครับ) ทำงานหลัก งานประจำ ที่ไม่จำเจ เพราะมีให้ทำอีกหลายหลายอย่าง..ยิ่งทำ ยิ่งสนุก ยิ่งเหนื่อย ยิ่งได้รับ กับการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวมของงานแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย
                งานแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย ภายใต้การควบคุมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ถือเป็นแม่ข่ายที่ช่วยขับเคลื่อนงาน ในจังหวัดให้เดินไปด้วยกัน เพื่อสร้างการพัฒนาในทุกรูปแบบ ทุกมิติสุขภาพของงานแพทย์แผนไทย งานแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย เข้าร่วม และได้รับการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เป็นตัวแทนในระดับเขตมาแล้ว 2 ปีซ้อน และก้าวสู่ในระดับประเทศ อีก 2 ปี ซ้อน
                ในปีที่ผ่านมา ปี 2559 งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เฝ้าไร่ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย. ได้เข้ารับการประกวดฯ และได้คว้ารางวัลระดับประเทศมาแล้ว ปีนี้.. มีรุ่นน้องแพทย์แผนไทยในจังหวัดหนองคายหลายแห่งมาสานต่อจากพี่ เข้าประกวดในครั้งนี้ต่อไป..
                 การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศนั้น ก่อนหน้านี้มีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ระดับเขต ที่จังหวัดอุดรธานี ทางกลุ่มงานแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคาย โดยการส่งโรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย เข้าประกวดในระดับ รพช. และ โรงพยาบาลหนองคาย เข้าประกวดในระดับ รพท. ส่วน รพ.สต.นาฮี เข้าประกวดในระดับ รพ.สต. ผลการคัดเลือกการส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ปรากฏว่า  โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย ได้เป็นตัวแทน เขตสุขภาพที่ 8 ในการเข้าประกวดในระดับ รพช. ต่อไป..                  
                จากผลการคัดเลือกดังกล่าว ส่งผลให้ต้องไปนำเสนอในระดับประเทศ เมื่อวันที่ ที่ผ่านมา และได้รับการคัดเลือกติด 1 ใน 3 ของประเทศ เข้ารับการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อเป้าหมายลำดับ 1 ของประเทศต่อไป.. นักเขียน นักอ่าน แฟนคลับ ชาว gotoknow ช่วยเป็นกำลังใจให้ชาวแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคายด้วยนะคร๊าฟ
                ครั้งนี้จึงนำกำหนดการคร่าวๆ มาให้พิจารณา และลุ้นผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศต่อไป
                ตามหนังสือที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับประเทศ ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Sapphire ๒ และ ๓ ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยสถานบริการสาธารณสุขได้รับการคัดเลือกประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ฯ ระดับประเทศ ประเภทโรงพยาบาลชุมชน คือ "โรงพยาบาลสังคม" จังหวัดหนองคาย
                 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย 
กำหนดการตรวจเยี่ยมและประเมินพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ฯ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ประเภทโรงพยาบาลชุมชนวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ณ บ้านดงป่าเปื่อย และโรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
      วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐                        
                                ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. คณะกรรมการเดินทางโดยสารการบินแอร์เอเชีย ถึงจังหวัดอุดรธานี                       
                                ๒๑.๒๐ น. เข้าพักโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
      วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐                         
                                 ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เดินทางจากโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี ถึงบ้านดงป่าเปื่อย ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัด                                                          หนองคาย (ระยะทาง ๑๕๐ กม.)                         
                                 ๑๐.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกัน ณ บ้านดงป่าเปื่อย ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม                                                    จังหวัดหนองคาย ร่วมต้อนรับ                         
                                 ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย....................................................                                         
                                             นำเสนอกลยุทธ์ “ป่าล้อมเมือง นำสู่อำเภอแพทย์แผนไทย”                                         
                                             นำเสนอบทบาทภาคีเครือข่ายการดำเนินงานแพทย์แผนไทยในชุมชน                                         
                                             เยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้สมุนไพรและนวดไทย และการดูแลตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในชุมชน,                                                ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารประจำท้องถิ่น)                         
                                 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เยี่ยมชมโรงพยาบาลสังคม (ER, OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน, IPD)                                       
                                             นำเสนอกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคผิวหนังร่วมกับสหวิชาชีพ                                         
                                             นำเสนอผลงานและสิ่งที่จะพัฒนาให้ก้าวต่อไป (ระยะทาง ๓๐ กม.)                         
                                 ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เดินทางจากอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ถึงสนามบินนานาชาติอุดรธานี (ระยะทาง ๑๒๕ กม.)                                                        ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. คณะกรรมการเดินทางกลับโดยสายการบินนกแอร์ ถึงกรุงเทพ ฯ                         
                                              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------               
             นักเขียน นักอ่าน แฟนคลับ ชาว gotoknow ช่วยเป็นกำลังใจให้ชาวแพทย์แผนไทย จังหวัดหนองคายด้วยนะคร๊าฟฟฟ >>>> Part 1>>>>         
   ที่มา : งานมหกรรมสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.เลย
การแสดงเปิด-ปิดงานฯ จากแพทย์แผนไทยจังหวัดหนองคาย ที่มา : จากงานมหกรรมสมุนไพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดเล่มแรกความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากค่ะ  เห็นกระบวนการทำงานเป็นทีมและเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งระดับอำเภอ  จังหวัด  เขต  ประเทศ  ในการขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย  คู่ขนานแผนปัจจุบันนะคะ

ยินดีกับ รพ.สังคม  ได้ข้อคิด  ตัวอย่างดี ๆ มาปรับใช้ในพื้นที่ของเรานะคะ ... พัฒนาต่อเนื่อง

มาให้กำลังใจ  ทำดีต่อไปคร้า

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณหมออ้อคับ ^^