ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ช่วงเวลาตอนเช้าได้เข้าไปรายงานตัวกับ พ่อแรม ซึ่งเป็นประธานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย และได้มีการอธิบายถึงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

                                

                                        รายงานตัวกับประธานศูนย์


ช่วงเวลาตอนบ่ายได้เข้าไปข้างในของโรงสีและได้มีการแพ็คข้าวของแต่ละสายพันธ์ โดยการนำข้าวใส่บรรจุในถุ้งแล้วกระแทกกับบ็อกเพื่อให้เกิดความเสมอแน่นของข้าวที่บรรจุลงไปเสร็จแล้วจึงนำไปซีนไม่ให้มีลมเข้าไป เมื่อเสร็จแล้วก็นำไปส่งให้กับลูกค้าที่มาสั่งไว้


                               การแพ็คข้าวของแต่ละสายพันธ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)