ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เวลา 09.00น. รายงานตัวต่อศูนย์ฝึก

เวลา 12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 15.00น. เตรียมตัวเกบของกลับบ้าน

เวลา 17.00น. ได้เดินทางไปยังศูนย์ฝึก คุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม ได้ส่งตัวนักศึกษากลับ กลุ่มนักศึกษาได้มอบของเล็กๆน้อยๆให้คุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)