การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่1

การลงหน่วยฝึกวันที่1

วันนี้นักศึกษาได้ลงไปส่งใบส่งตัวให้กับศูนย์ได้ไปพูดคุยกับคุณป้าทิพย์เเละพี่เลี้ยงประจำหน่วยฝึกพูดคุยกันด้วยเรื่องข้อตกลงต่างๆเเล้วงานที่เราจะดำเนินไปในการฝึกงานครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอนเเล้วมีโอกาสในการถ่ายรูปหมู่กับป้าทิพย์เเละพี่เลี้ยงเเละท่านนายกได้เดินทางมาบ้านป้าทิพย์ก็เลยมีโอกาสในการพูดคุยกับท่านนายกอบตเเละก็ได้ถ่ายรูปร่วมกับท่านได้ร่วมทำอาหารเเล้วร่วมรับประทานอาหารกับที่ศูนย์ฝึกด้วยค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)