ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวานในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของการฝึกงาน ทางคณะนักศึกษาฝึกงานจึงได้มาเตรียมความพร้อมโดยการทำความสะอาดที่พักของตนเองและชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้นักศึกษาฝึกงานได้เข้าใจเรื่องกฏระเบียบและข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีการประชุมกันระหว่างนักศึกษาฝึกงานและเครือข่ายชมรมคนรักในหลวงกับเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการบริการสังคมซึ่งเป็นเครือข่ายพ่อและแม่ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

ภาพถ่ายรวมคณะนักศึกษาฝึกงานกับเครือข่ายชมรมคนรักในหลวง ภาพโดย: พี่จอย(พี่เลี้ยง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)