การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(31ก.ค60)

วันแรกเป็นการต้อนรับที่ดีมาก รู้สึกอาบอุ่น กับการต้อนรับของอาจารที่ศูนย์ฝึกและพี่เลี้ยง รู้สึกเป็นกันเอง และต้องขอบคุณสำหรับการเลี้ยงต้อนรับ สำหลับวันแรก 

 

อาจารย์ที่ศูนย์พามาเลี้ยง อิ่มมากๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)