เตรียมฝึกประสบการณ์ บ้านยายกะตา

วันนี้ ได้เข้าประชุมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้พูดคุยก่อนจะลงมือทำกิจกรรรมเตรียมฝึกประสบการณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)