ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 22 กรกฏาคม 2560

09.00 น.เช็คชื่อรายงานตัว

12.00 น. รับประทานอาหาร

13.00-16.00 น. ทำรูปเล่มการฝึกประสบการอาชีพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)