ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่19 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09:00 น. - 12:00 น. ได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนโดยมีคุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม ได้พาไปดูคลอดลูกของแม่หมู

เวลา 12:30 น. - 13:40 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14:00 น. - 17:00 น. ได้มีพนักงานทางเทศบาลตำบลบ้านเลือก มาศึกษาข้อมูลและได้พูดคุยกับคุณลุงวิทูรย์ คุณลุงก็เลยได้ให้กลุ่มนักศึกษาฝึกงานได้เก็บข้อมูลไปในตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)