ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ วันที่ 20 กรกฏาคม 2560

09.00 น.เช็คชื่อกับศูนย์

10.00-14.00 น. ติดตามดูผู้เข้าร่วมโครงการ

15.00 น.รับประทานอาหาร

16.00 เดินทางกลับห้องพัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหุบมะกล่ำความเห็น (0)