ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08:40 น. - 17:00 น. คุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษมได้พาไปศึกษาและทดลองการทำปลาหวานในชุมชนบ้านหุบมะกล่ำ เพื่อทำการส่งออกขาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)